loading


Zambia

Engagera lokala odlare att motverka skogsskövlingen!

 

Allmänt om Projektet

Summering

Luanshya Distriktet är Zambias mest tätbefolkade region vilket har varit en stor faktor till den snabba avskogningen av regionen. Genom ett *holistiskt tillvägagångssätt som integrerar försörjningsutveckling samt ekologisk odling stödjer SmartKlimat de lokala bönderna i deras uppdrag att återbygga Miombo skogarna. Ekonomiska koncept har introducerats till odlarna; ex. *bioenergi och *honungsproduktion som hjälper dem att generera en ökad inkomst (vilket stimulerar samhällets ekonomi). Det är viktigt att minnas att fattigdom och brist på utbildning är miljöns största fiender. Projektet etablerar även marknadsförbindelser mellan småskaliga lantbrukare och lokala privata företag (skapas handel). Strukturen leder till en mer medveten *agrikultur som värnar om miljön och dess framtid.

(*Holistiskt = Holistiskt tänkande är ett helhetstänkande inom både
andlighet, natur- och alternativforskning och politisk ideologi.)

Varför Behövs Vårt Ingripande?

I Zambia är fattigdom och miljöförstöring sammankopplat. Faktum är att Zambia är ett utav världens absolut fattigaste länder och har en utav de högsta skördenivåerna (skogsskövlings %). I provinsen Copperbelt samarbetar SmartKlimat & WeForest för att återställa “Miombo-skogen” som drabbats väldigt hårt av träkolsproduktionen. Samtidigt stödjer och implementerar vi en hållbar socioekonomisk utveckling där marknaden främjas för ett grönt alternativ till träkol. Miombo’s skogsland är namngivet efter det dominerande ekliknande miombo-trädet. Det är en unik afrikansk miljö som är extremt viktig för det vilda djurlivet.

Oroa dig inte käraste miljövänvi har lösningen!

Koldioxid  Absorbering

I Copperbelt provinsen (Miombo-skogen) estimeras den totala biomassan till 145,4 TON Co2 per hektar över en period på 20 år. Sammanställt utav: Kalaba, F.K., Quinn, C.H., Dougill, A.J., Vinya, R., 2013. Floristkomposition, artskillnad, och kolförvaring (träkol). Förvaltningsimplikationer av Miombos skogsmarker i Zambia. Skogsekologi och förvaltning 304, 99-109. doi: 10,1016 / j.foreco.2013.04.024

Fakta

Region:
Luanshya Distriktet, Copperbelt Pronvinsen.

Metoder:

Målsättning 2017:
600,000 Träd.

Samarbetspartners:

Weforest är vår största samarbetspartner. Vi samarbetar i ett flertal projekt och följer en linjär målsättning. Organisationen WeForest har planterat över 15 miljoner träd och ligger på fronten av klimatkompensation idag!

Trädarter:

Albizia spp., Brachystegia spp., Combretum spp., Isoberlinia spp., Julbernardia paniculata, Pinus oacarpa, Pterocarpus angolensis

Projekt Mål:

  • Återställa lantbrukarnas Miombo-plantage.
  • Öka den ekonomiska utvecklingen (hos lokalbefolkningen).
  • Implementera Konceptet: Hållbar odling.