loading


Indien

Vårt projekt går ut på att stödja Khasi-samhället i återuppbyggnaden av deras skog & infrastruktur.

 

 

Allmänt om Projektet

Summering

Khasibergen ligger i vad som beskrivs som världens våtaste plats, Meghalaya’s ekoregion. Den biologiska mångfalden frodas extra i tropiska klimat som Meghalaya; som även är hem till ett uråldrigt samhälle Khasi. För Khasistammarna är skogarna en helig plats fylld med monument och deras kulturella arv. Nu i modern tid hotas skogarna av nedbrytning och skogsskövling. SmartKlimat och våra samarbetspartners ser det som vårt ansvar att hjälpa Khasi att återställa den rubbade balansen i ekosystemet. Genom att utbilda och lära ut ett hållbarare koncept av odling samt energiproduktion. Vi lär ut entreprenörskap och ekonomisk struktur så att samhället kan dra nytta utav sina otroliga naturtillgångar. Samtidigt minskas utvinningen utav ved och skogsmark (för odling). Konceptet bygger på att tänka effektivt i konsumtionen utav naturresurser och energi. Khasi samhällets uråldriga metoder är inte hållbara för ekosystemet. Men med vår hjälp implementeras en klimatsmart samt effektiv “approach”! Projektet involverar hela 5000 Khasi hushåll.

Varför Behövs Vårt Ingripande?

Khasistammarna har alltid varit beroende utav sin molnskog. Allt som de
använder och brukar kommer ifrån skogen. Skogen har ett spirituellt värde som rotar sig djupt i befolkningens hjärta. Som världens våtaste region är molnskogen av globalt värde. Forskare hänvisar till skogen som ett biologiskt “hotspot”. Nu hotas ekosystemet på grund utav en massiv avskogning. En avskogning som grundar sig på utvinningen utav träkol, betesmark samt stenbrytning. Djurlivet har drabbats hårt på senaste tid och Khasis befolkning är desperata. Men oroa dig inte käraste miljövän, vi har lösningen & tillsammans med dig jobbar vi på den!

Koldioxid  Absorbering

I Khasi Hills estimeras den totala biomassan till 104 TON Co2 per hektar över en period på 20 år. Denna siffra baseras på mätningar från år 2017  enligt REDD + -standarden och co2-certifierad av Plan Vivo (Källa: Plan Vivo Verification REDD + Project March 2017).

Rapporter


Indien Resultat 2016-2017

Fakta

Region:
Meghalaya Regionen, Östra Khasi Hills: Khasibergen

Weforest är vår största samarbetspartner. Vi samarbetar i ett flertal projekt och följer en linjär målsättning. Organisationen WeForest har planterat över 15 miljoner träd och ligger på fronten av klimatkompensation idag!

Trädarter:

Alnus nepalensis, Castanopsis indica, Exbucklandia populnea, Myrica esculenta, Pinus kesiya, Prunus nepalensis, Schima khasiana

Projekt Mål:

  • Återställa den inhemska skogen.
  • Öka den ekonomiska utvecklingen (hos lokalbefolkningen).
  • Implementera hållbara koncept.
  • Konservera den biologiska mångfalden.