loading


Tanzania

Implementera Konceptet Hållbar Odling till Kinesi Byarna!

 

Allmänt om Projektet

Summering

I samarbete med Global Resource Alliance återbygger vi nedbrutna landskap i Rorya-distriktet; Tanzania, nära byn Kinesi. Området har rensats på sina skogar, främst för att producera kol till matlagning. En annan faktor är produktionen av bete till getter och kor som hotar skogarna. Genom projektet planterar samhället träd på skolgårdar, plantager, barnhem och liknande. Inte bara kyler plantagen ner Jorden, De är en stor inkomstkälla för lokalbefolkningen. En ökad livsmedelssäkerhet och tillgång till medicinska resurser och virke är även väsentliga attributer. Träden som odlas på Nyamunga-plantskolan, drivs av familjer av utsatta samt föräldralösa barn. Projektet lägger stor vikt vid utbildning i hållbara jordbruksmetoder, inklusive permakultur och pedagogiskt stöd.

Varför Behövs Vårt Ingripande?

Under de senaste hundra åren har ungefär hälften av världens skogar
huggits ner. De mest extrema nivåerna av avskogning har skett inom gränserna hos de fattigaste nationerna på jorden. Denna förstörelse har haft förödande konsekvenser, och det är allmänt erkänt att det är de fattigaste som kommer att drabbas mest. Med detta i åtanke försöker vi ta itu med de två viktigaste problemen på planeten, extrem fattigdom och avskogning. Människor i området har i rask takt skövlat träd för att tillgodose deras behov av kol och trä för matlagning, samt timmer för bostäder. Nu krävs det att vi planterar hundratals hektar för att återställa balansen i det berörda ekosystemet.

Koldioxid  Absorbering

Mängden Koldioxid absorberad via projektet är inte helt fastställd ännu. Forskare arbetar aktivt med att mäta och jämföra de olika områdena. Vi hoppas på att ha mer exakta siffror inom kort!

Rapporter


– Projekt Tanzania-Rapport-2017

Fakta

Region:
Mara regionen, Nordvästra Tanzania

Metoder:

Målsättning 2017:
200 000 Träd.

Samarbetspartners:

Weforest är vår största samarbetspartner. Vi samarbetar i ett flertal projekt och följer en linjär målsättning. Organisationen WeForest har planterat över 15 miljoner träd och ligger på fronten av klimatkompensation idag!

Trädarter:

Neem, Moringa oleifera, Papaya, Avocado, Dovyalis caffra, Jatropha curcas,Sesbania sesban, Acacia nilotica, Leucaena leucocephala, Albizia lebbeck

Projekt Mål:

  • Återställa den inhemska skogen.
  • Öka tillgången till rent vatten.
  • Matsäkerhet för lokalbefolkningen.
  • Främja tillgången till medicin & övriga skogsprodukter.