loading


Brasilien

Reparera Atlantskogen i Pontal do Paranapanema

 

Allmänt om Projektet

Summering

Den brasilianska Atlantskogen med en av världens rikaste biologiska
mångfald! Idag består endast 7% av den ursprungliga skogen i små isolerade fragment. Återställningen av skogen är ytterst viktig för att skydda ekosystemet samt stoppa utrotningen av världens djurarter. Skogens geografiska position samt de tropiska klimatet gör Atlantskogen till nyckelaktör under rådande klimatfråga.

I samarbete med Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) jobbas det
kontinuerligt på att skapa “skogskorridorer” mellan de kvarvarande
fragmenten av skog. Det binder ihop skogspartierna till ett och förbättrar i sin
tur dessutom inhemska djurarters livsmiljö. Arbetet utförs och övervakas av lokalbefolkningen som även försörjer sig på
projektet.

Resultat av 1.000.000 Träd:

Varför Behövs Vårt Ingripande?

Enligt UNESCO är Brasilens Atlantskog (Mata Atlantica) en av världens fem viktigaste platser för biologisk mångfald. Skogen som sträcker sig 130 miljoner hektar över Brasiliens sydöstra kust har minskat till små isolerade fragment, med några enstaka fläckar som inte är större än 50 hektar. I Pontal de Paranapanema, där projektet är baserat, har omfattningen av avskogning lämnat ungefär 3% av skogen orörd. Trots denna extrema nivå av avskogning har Atlantskogen fortfarande en bred biologisk mångfald och en stor potential för att kyla ner vår jord!

Koldioxid  Absorbering

Denna model baseras på forskning som genomförs i regionen Pontal do Paranapanema. Den totala biomassan uppskattas att absorberas i en hastighet av 317,24 ton koldioxid per hektar under en period av 30 år.