5,5 -ton CO2

Kommer Mockfjärds Öst träd att binda per år. Läs mer om hur vi räknar ut koldioxidbindning här!
Koldioxidbindning
”I våra processer ska vi ta hänsyn till gällande lagar och förordningar samt sträva efter att i produktutvecklingen och i våra processer finna lösningar med mindre miljöpåverkan”. Mockfjärds ska genom sitt arbete aktivt verka för att minimera sin egen verksamhets miljöpåverkan. Vi ser gällande lagstiftning och förordningar som en lägsta nivå för hur verksamheten skall bedrivas och arbetar för egen räkning med att överträffa dessa. Genom att vara medvetna om miljöaspekter, såväl direkta som indirekta, ska Mockfjärds och hela organisationen medverka till att förebygga föroreningar och miljöpåverkan genom god kunskap, rätt metoder och nya lösningar.