Återställt område

2405 Hektar

 

Träd

2 885 930

 

CO2 binding

348 717 TON

Engagera jordbrukare till att vända avskogningen

I Luanshya-distriktet, Zambia, Copperbelt arbetar vi  tillsammans med hundratals småskaliga jordbrukare. Vi förser dem med utbildning och verktyg för att diversifiera sina inkomstkällor medan de planterar och skyddar lokala skogar. Som ett resultat får de en högre inkomst, diversifierar sin ekonomiska verksamhet och lär sig nya färdigheter. 

Projektet förenar också bönderna med lokala företag som köper och distribuerar deras varor (t.ex honung). På detta sätt blir projektet mer hållbart, vilket gör mottagarna mindre beroende av vårt bidrag.

Miombo-skogen har i Copperbelt-provinsen har drabbats mer än någon annanstans i Zambia av gruv- och kolproduktion. Tillsammans hjälper vi bönderna att återställa sina små gårdar (1 eller 2 ha i genomsnitt). 

— WeForest

Ekologisk återställning

Projektet ger bönderna möjligheten att återställa Miombo skogsområde på deras jordbruksmark. Jordbrukare som äger minst 0,25 hektar skogsområde rekryteras och utbildas i Assisted Natural Regeneration (ANR), som innebär att skydda och odla vilda trädplantor. Denna process genomförs året runt och tjänar till att främja skogens naturliga följd. För att övervaka utvecklingen av restaureringsarbetet och projektet i allmänhet lagras jordbrukarnas detaljer i en databas tillsammans med GIS-kartläggning.

Fruktträd tar ett tag innan de producerar mat eller inkomst, jordbrukare behöver kortvariga alternativ för att ersätta inkomstflödet de brukade få från t.ex. kol. 

Bikupor hjälper mycket. De kan i vissa fall fördubbla sin årliga inkomst. Jordbrukare tränas också att skörda biomassa från sina skogspartier genom coppicing, en teknik som innebär att man tar ut trä från trädstammar och lämnar det totala antalet träd intakt, vilket är ett hållbart alternativ till kolproduktion.

Genom skörd och försäljning av honung kan landsbygdsfamiljer tjäna sitt förmån från friska blomstrande skogar - ett incitament för lokalt engagemang i återställningen av skogen. Dessutom hjälper bi-pollinering i sig skogen att återuppbyggas.

WeForest

Hur mäter vi koldioxid bindningen?

För att ta reda på hur mycket kol som lagras i våra (ANR) plantage, mäter vi hur träden växer över tid. Detta hjälper oss att beräkna kollager. 

Varje januari börjar vi året med en granskning av de skogar som vi för närvarande återställer. Vi gör en undersökning av träden inom ett fast 20×20 meters område. Höjd, omkrets och trädslag mäts och eftersom de är märkta kan vi fortsätta spåra detta med tiden. På så sätt har vi en uppfattning om hur snabbt skogen växer och hur hög ackumuleringen av biomassa (och därmed kol) redan är. Det är ett utmanande men ett givande jobb!

Målsättning:Återställa den ursprungliga Miombo-skogen.Främja hållbart utvinnande av skogen samt hållbart skogsbruk.Stimulera ekonomisk utveckling.