Återställt område

2800 Hektar

 

Träd

2 332 400

 

CO2 binding

475 720 TON

Det handlar om att gå till roten av problemet, inte bara att plantera nya rötter!

Ekologisk återställning

Khasi-folket är traditionellt ett skogsberoende samhälle: som använder molnskogen för skydd, ved, medicin, mat och till och med för andliga traditioner. Meghalaya-staten, eller “molnens bostad” i Sanskrit, är av internationell betydelse, erkänd som en av de våtaste platserna på jorden och en hotspot för biologisk mångfald. Men området och samhällena är nu i riskzonen eftersom skogen rensas på grund av bl.a kolproduktion och stenbrott.

Projektet fullföljs med hjälp av 11 lokala distriktsråd och 75 olika byar i Khasi för att återställa skogarna. Metoden som främst används är ANR (Assisted Natural Regeneration). De lokala samhällena spelar en nyckelroll i återställningen utav skogen: de hanterar plantskolorna, utför den nödvändiga upprensningen, ogräsning, upprättar de naturliga eldlinjerna och avgränsar gångzonerna för att skydda skogen från betande djur.

När ett nytt projekt påbörjas från scratch kan det ibland ta upp till ett år innan vi börjar plantera och skydda de första träden. Det är mycket längre än du kanske trott, men WeForest anser att högkvalitativa “Forest Landscape Restoration” (FLR) -projekt måste avverka landskapet i en hastighet där vi kan ta oss tiden att planera och hantera logistik, och viktigast av allt: involvera lokalsamhället i alla stadier av processen.

Det är detta som gör projekten så framgångsrika, och vi ständigt arbetar för att leverera vårt löfte: Att träden vi planterar och skyddar kommer att finnas kvar om 30 år.

Utförande

Genom stödgrupper ger WeForest lokalbefolkningen en möjlighet att tillsammans bekämpa fattigdom, ohållbart skogsutnyttjande och att ta rodret i återställningsprocessen. Det görs genom utbildning och ekonomiskt stöd för bl.a ekoturism samt djuruppfödning. Biståndet används även till bränsleeffektiva kaminer för att minska användandet av brännved. Anställningsmöjligheter skapas, där behövs regionala samhällsansvariga, skogsförvaltare, revisorer, projektassistenter etc. Khasi är ett av världens få matrilinjära samhällen så kvinnor är väl representerade i projektet.

Syftet är inte bara att plantera träd. Det som är viktigt är deras långsiktiga överlevnad. Vårt huvudfokus är att låta lokalbefolkningen bli förvaltare av deras skog. Projekten belönar lokala jordbrukare.

Mer än träd

Varifrån får du din mat? Vad sägs om dina läkemedel, alvedon, antibiotika och liknande? Eller din värme? (Kanske slår du på en strömbrytare?) Förmodligen är det samma ström som används för att värma din mat? Men ditt hem då, vart kommer det ifrån? Förmodligen tänker du på ditt lokala köpcentrum, elbolag, stadsutveckling och liknande.

För Khasi är det svaret mycket enklare och ett gemensamt för alla aspekter: “Skogen.” Ett uråldrigt folkslag som varit högst beroende utav skogen för sin överlevnad. Därifrån får de sin föda, medicin, virke, material, värme, vatten m.m.

Projektet handlar om så mycket mer än träd, det handlar om överlevnad.

.