loading


Plan International Sverige

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter.

Plan International Sverige

Total Trees Donated: 0


Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 72 länder i världen. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. År 2014 arbetade Plan International i 86 676 lokalsamhällen där det sammanlagt bor 81 miljoner barn.

Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildninghälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Vi försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

www.plansverige.org